April 26 2021 0Comment

OEM คืออะไร? เข้าใจกันก่อนที่คิดจะทำสินค้าของตัวเอง

OEM หรือชื่อเต็มว่า “Origianl Equipment Manufacturer” คือ ผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทที่จะไปขายในแบรนด์ของตัวเองโดยโรงงานประเภทนี้จะรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆตามแบบที่ลูกค้ากำหนดหรือต้องการติดชื่อแบรนด์ หรือ จะไม่มีแบรนด์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าโดยการใช้กระบวนการผลิตของโรงงานตั้งแต่ฝ่ายผลิต ไปจนถึง เครื่องจักรต่างๆสำหรับการผลิต ซึ่งทำให้ลูกค้าที่มาจ้างโรงงานผลิตนั้น ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

รูปขั้นตอนกระบวนการ OEM (Credit : https://www.quora.com)

โดยไม่ต้องถึงขั้นจัดตั้งโรงงานหรือซื้อเครื่องจักรผลิตสินค้าเอง ทำให้ผู้จ้างผลิตมีความเสี่ยงน้อย ใช้เงินทุนในการผลิตไม่มาก ซึ่งผลตอบแทนที่ได้ถือว่าคุ้มค่า โรงงานประเภทนี้นั้นมักจะเป็นโรงงานเปิดใหม่ ๆ หรือโรงงานที่ไม่เน้นการสร้างแบรนด์ของตนเองแต่เน้นการผลิตให้กับแบรนด์ให้กับอื่น ๆ ที่ต้องการผลิตในจำนวนน้อย หรือไม่มีโรงงานเป็นของตนเอง

หมายความอย่างง่ายๆว่า “การจ้างผลิตตามสเปคสินค้าที่ต้องการ” เพื่อนำไปแปะโลโก้หรือแบรนด์ของตัวเองแล้วขายต่อนั้นเอง แต่การว่าจ้างผลิตก็มีความเสี่ยงที่ OEM จะรู้สูตร รู้ขั้นตอนการผลิตทุกอย่างแล้วทำสินค้าเลียนแบบออกมาขายแข่งในตลาด

ข้อดีของการจ้างผลิต OEM สำหรับผู้ว่าจ้าง
1.ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ในกรณีที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือกลาง การลงทุนสร้างโรงงานขึ้นมาผลิตเองอาจจะไม่คุ้มค่าหรือใช้ระยะเวลาคืนทุนนานเกินไป
2.ต้นทุนเริ่มต้นไม่สูง เพราะไม่จำเป็นต้องลงทุนในส่วนของการสร้างโรงงาน ที่จะมีภาระทั้งดอกเบี้ยและกลายเป็นต้นทุนผูกพันที่เป็นภาระกว่าจะทำกำไร
3.สามารถเปลี่ยนกลยุทธ์ ผลิตขั้นต่ำ เปลี่ยนสูตรเพื่อทดลองตลาดได้
4.สามารถเปลี่ยนสถานที่ผลิตที่ต้นทุนต่ำกว่าได้ตลอด

ข้อดีของการทำธุรกิจแบบ OEM สำหรับผู้รับจ้าง
1.ไม่ต้องลงทุนวิจัยหรือพัฒนาเพื่ออกแบบสินค้า เพราะทำตามสั่งของลูกค้า แต่ต้องแม่นยำในเรื่องกระบวนการผลิต
2.ไม่มีค่าโฆษณาสินค้า เพราะไม่ได้ขาย แต่ต้องทำการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจ
3.เป็นธุรกิจที่เน้น Business to Business (B2B)

admin

Write a Reply or Comment