About SPF

WHO WE ARE?

โรงงานเอสพีเอฟฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2010 โดยเริ่มต้นจากเครื่องบดอาหารเพียงตัวเดียว ด้วยวิสัยทัศน์ที่อยากทำโรงงานแปรรูปครบวงจรจึงหาเครื่องจักรเพิ่มเติมต่างๆ จึงเข้าใจถึงผู้ประกอบการรายย่อยถึงความยากลำบากในการสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเอง และเข้าใจผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ต้องการวัตถุดิบที่มีการแปรรูปที่ดี ในราคาเหมาะสม

WHO WE ARE?

โรงงานเอสพีเอฟฯ คือธุรกิจการแปรรูป จัดหา และสร้างแบรนด์ OEM ให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ โดยมีงานบริการอาทิ เช่น อบแห้งวัตถุดิบ บดละเอียด ผสมคลุกเคล้า ร่อนเพื่อคัดขนาด รวมทั้งการสร้างแบรนด์ OEM ทั้งแบบมี อย และ ไม่มี อย ด้วยเครื่องจักรและระบบที่ได้มาตรฐานโรงงานอาหาร

SPF VISION

เป็นผู้นำอันดับ 1 ในประเทศ ทางด้านงานบริการแปรรูปอาหารอย่างครบวงจรและสามารถสร้างนวัฒนกรรมอาหารใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่อง

 • ครบวงจรกระบวนการแปรรูปที่ทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบจนเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทั้งห่วงโซ่อุปทาน
 • คิดค้น พัฒนา ทำ ต่อยอด นวัฒนกรรมอาหารใหม่ๆ
 • เติบโตไปอย่างยั่งยืนกับทุกส่วนของโซ่อุปทาน

SPF MISSION

สร้างกระบวนการปรับปรุง พัฒนา การผลิต และบริการ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน

 • เพิ่มมาตรฐานการผลิตให้ดีขึ้น ลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง
 • คิดค้น พัฒนา การวิจัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างและพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆเพื่อให้ได้เปรียบจากการแข่งขัน
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า พันธมิตร พนักงาน ให้ยั่งยืน

SPF GOAL

เติบโตทั้งรายได้และความสัมพันธ์ในแบบ Win-Win อย่างยั่งยืน

 • สร้างสินค้าและบริการที่มีคุณค่าเพิ่มโดยต้นทุนที่ดีที่สุด
 • เพิ่มมูลค่าและคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
 • ทำการค้าที่คำนึงถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เหมาะสมที่สุด
 • สรรหาและสร้างนวัฒนกรรมสินค้าและบริการใหม่ๆตลอดเวลา

CERTIFICATIONS

Primary FDA

มาตราฐานโรงงานอาหารที่ได้รับการรับรอง Primary FDA ที่สามารถผลิตวัตถุดิบอาหารได้

Safety

พนักงานทุกคนที่ปฎิบัติงานได้รับการอบรมความปลอดภัยและปฎิบัติงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

FDA Standard

โรงงานเอสพีเอฟสามารถผลิตวัตถุดิบอาหารผงที่สามารถขอใบรับรอง/เลขมาตรฐาน อย แก่สินค้าที่ผลิตได้

HISTORY

2010 . START SPF FACTORY

โรงงานเอสพีเอฟฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2010 ดำเนินธุรกิจรับจ้างแปรรูปวัตถุดิบอาหารด้วยการบดหยาบ บดละเอียด โดยมีจุดเริ่มต้นจากเครื่องบดประเภท Hammer Mill โดยพัฒนากระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับข้อจำกัดที่มี

2016 . INVEST NEW MACHINERY

โรงงานเอสพีเอฟฯต้องการเพิ่มมิติงานบริการให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยการลงทุนซื้อเครื่องบดแบบต่างๆเพื่อรองรับมิติงานบดมากยิ่งขึ้น เครื่องอบแห้ง, เครื่องผสม และเครื่องบรรจุ เพื่อให้งานบริการแปรรูป (Food Service) ครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากและครบถ้วน

2019. NEW SPF FACTORY

โรงงานเอสพีเอฟฯได้ทำการย้ายสถานที่จากเดิมอยู่แพรกษาใหม่ สมุทรปราการ มาสร้างโรงงานแห่งใหม่อยู่ที่ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เพื่อรองรับงานบริการแปรรูปวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบส่งตามกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

2020 . PRIMARY FDA STANDARD

โรงงานเอสพีเอฟฯได้จัดทำโรงงานให้ได้มาตรฐาน Primary FDA Standard เพื่อใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบอาหาร และผลิตสินค้าต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

2021 . FOOD SERVICE, OEM SERVICE AND PRODUCT

โรงงานเอสพีเอฟฯได้จัดกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ งานบริการแปรรูปเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ, งานสร้างสินค้าให้กลุ่มลูกค้า และ การสร้างแบรนด์สินค้า เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายประเภทได้อย่างครบถ้วน

ORGANIZATION CHART

โครงสร้างของผู้บริหารและดำเนินงานโรงงานเอสพีเอฟฯ

SUWAPITCH SILRAPANIT

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
2010 – ปัจจุบัน

“พอเพียง, ซื่อสัตย์ และยุติธรรม “

p2

KAEMMANATT CHATMONGKOLWAT

HEAD OF MARKETING
2019 – ปัจจุบัน

“ทุกช่วงเวลาคือการตลาด”

p3

NAPA PARACHOTE

HEAD OF PRODUCTION
2015 – ปัจจุบัน

“ผลงานคือตัวบ่งบอกความเป็นตัวตนของเรา”

สอบถามหรือสนใจงานบริการจากโรงงาน?