About SPF

WHO WE ARE?

โรงงานเอสพีเอฟฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2010 โดยเริ่มต้นธุรกิจบริการบดวัตถุดิบอาหาร ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็นผู้ผลิตและแปรรูปอาหารครบวงจรจึงเริ่มขยายไปยังธุรกิจแปรรูปวัตถุดิบอาหารด้านอื่นๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร

WHO WE ARE?

โรงงานเอสพีเอฟฯ คือธุรกิจการแปรรูป จัดหา และสร้างแบรนด์ OEM ให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ โดยมีงานบริการอาทิ เช่น อบแห้งวัตถุดิบ บดละเอียด ผสมคลุกเคล้า ร่อนเพื่อคัดขนาด รวมทั้งการสร้างแบรนด์ OEM ทั้งแบบมี อย และ ไม่มี อย ด้วยเครื่องจักรและระบบที่ได้มาตรฐานโรงงานอาหาร

SPF VISION

เป็นผู้นำอันดับ 1 ทางด้านงานบริการแปรรูปอาหารอย่างครบวงจรและสามารถสร้างนวัฒนกรรมอาหารใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่อง

 • ครบวงจรกระบวนการแปรรูปที่ทันสมัย
 • เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทาน ลดต้นทุน สินค้ามีมูลค่าเพิ่ม
 • คิดค้น พัฒนา ทำ ต่อยอด นวัฒนกรรมอาหารใหม่ๆ
 • เติบโตอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วนธุรกิจ

SPF MISSION

พัฒนาบริการและสินค้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าทุกภาคส่วน

 • พัฒนามาตรฐานสูงขึ้นและลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง
 • ปรับปรุงและเพิ่มระบบการผลิตให้ดีขึ้นต่อเนื่อง
 • พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆเพื่อให้ได้เปรียบจากการแข่งขัน
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทุกภาคส่วนอย่างให้ยั่งยืน

SPF GOAL

เติบโตทั้งรายได้และความสัมพันธ์ในแบบ Win-Win อย่างยั่งยืน

 • สร้างสินค้าและบริการให้ดีขึ้นโดยราคาถูกลง
 • เพิ่มมูลค่าและคุณประโยชน์แก่สังคม
 • ทำการค้าที่คำนึงถึงทุกภาคส่วนและยุติธรรม
 • สร้างนวัฒนกรรมสินค้าและบริการใหม่ๆตลอดเวลา

CERTIFICATIONS

Primary FDA

มาตราฐานโรงงานอาหารที่ต้องมีและได้รับการรับรอง Primary FDA ในการผลิตวัตถุดิบและสินค้าอาหารได้

Safety

พนักงานทุกคนที่ปฎิบัติงานได้รับการอบรมความปลอดภัยและปฎิบัติงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

FDA Standard

โรงงานเอสพีเอฟสามารถผลิตวัตถุดิบอาหารผงที่สามารถขอใบรับรอง/เลขมาตรฐาน อย แก่สินค้าที่ผลิตได้

HISTORY

2010 . START SPF FACTORY

โรงงานเอสพีเอฟฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2010 ดำเนินธุรกิจรับจ้างแปรรูปวัตถุดิบอาหารด้วยการบดหยาบ บดละเอียด โดยมีจุดเริ่มต้นจากเครื่องบดประเภท Hammer Mill โดยพัฒนากระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับข้อจำกัดที่มี

2016 . INVEST NEW MACHINERY

โรงงานเอสพีเอฟฯต้องการเพิ่มมิติงานบริการให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยการลงทุนซื้อเครื่องบดแบบต่างๆเพื่อรองรับมิติงานบดมากยิ่งขึ้น เครื่องอบแห้ง, เครื่องผสม และเครื่องบรรจุ เพื่อให้งานบริการแปรรูป (Food Service) ครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากและครบถ้วน

2019. NEW SPF FACTORY

โรงงานเอสพีเอฟฯได้ทำการย้ายสถานที่จากเดิมอยู่แพรกษาใหม่ สมุทรปราการ มาสร้างโรงงานแห่งใหม่อยู่ที่ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เพื่อรองรับงานบริการแปรรูปวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบส่งตามกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

2020 . PRIMARY FDA STANDARD

โรงงานเอสพีเอฟฯได้จัดทำโรงงานให้ได้มาตรฐาน Primary FDA Standard เพื่อใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบอาหาร และผลิตสินค้าต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

2021 . FOOD SERVICE, OEM SERVICE AND PRODUCT

โรงงานเอสพีเอฟฯได้จัดกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ งานบริการแปรรูปเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ, งานสร้างสินค้าให้กลุ่มลูกค้า และ การสร้างแบรนด์สินค้า เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายประเภทได้อย่างครบถ้วน และมีสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าต่างๆหลากหลายแบรนด์ในท้องตลาด

ORGANIZATION CHART

โครงสร้างของผู้บริหารและดำเนินงานโรงงานเอสพีเอฟฯ

SUWAPITCH SILRAPANIT

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
2010 – ปัจจุบัน

“เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ค้นหาโอกาสใหม่ๆ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด”

KAEMMANATT CHATMONGKOLWAT

HEAD OF MARKETING
2019 – ปัจจุบัน

“การตลาดเริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่มีลูกค้า การตลาดที่ดีต้องสร้างมูลค่ามากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังเสมอ”

NAPA PARACHOTE

HEAD OF PRODUCTION
2015 – ปัจจุบัน

“ผลงานคือสิ่งสะท้อนที่บ่งบอกมาตรฐานการผลิตของโรงงานฯ และต้องดีขึ้นทุกๆวัน”

สอบถามหรือสนใจงานบริการจากโรงงาน?