Our Blog

 • ฟรีซดายน์ (Freeze Dried) เทคโนโลยีการอบแห้งที่ดีที่สุดในโลก!!
  April 25, 2021
  0
 • "HAMMER MILL" เครื่องบดยอดนิยมในอุตสาหกรรมอาหาร
  April 26, 2021
  0
 • OEM คืออะไร? เข้าใจกันก่อนที่คิดจะทำสินค้าของตัวเอง
  April 26, 2021
  0

  OEM หรือชื่อเต็มว่า “Origianl Equipment Manufacturer” คือ ผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทที่จะไปขายในแบรนด์ของตัวเองโดยโรงงานประเภทนี้จะรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง...

  READ MORE
 • Spray Dried คืออะไร? เหมาะสำหรับวัตถุดิบอะไร? มีข้อจำกัดอะไรที่ควรรู้
  May 1, 2021
  0

  “Spray drier” หรือ “Spray dryer” เป็นวิธีการแปรรูปในรูปแบบหนึ่งคือการอบแห้งที่นิยมใช้กับวัตถุดิบประเภทเครื่องดื่ม , อาหารเสริม ....

  READ MORE