Paprika 01

THE CHALLENGES

งานผลิตพริกปาปริก้าผงตามสั่งเป็นความต้องการของร้านอาหารแนวอิตาเลียนที่ต้องใช้พริกปาปริก้าเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นงานละเอียดอ่อนก็เพราะว่าพริกปาปริก้าจะต้องไม่มีความเผ็ดจากเม็ดพริก ดังนั้นก่อนที่นำมาบดต้องทำการเอาเม็ดพริกออกก่อนแล้วค่อยทำการผลิต แล้วก็ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน SPF จึงมั่นใจว่าพริกปาปริก้าผงถึงมือลูกค้าที่เต็มไปด้วยคุณภาพ

PROJECT DETAILS

Categories:
Client: Food Industrial
Location: Thailand
Completed: 2020
Value: 25,000 Baht

OUR MESSAGE

การเริ่มต้นอาจจะเป็นปัญหาที่ยุ่งยาก ผมเข้าใจดีครับ ดังนั้นให้ทางผมช่วยเริ่มต้นและแก้ปัญหาของคุณไปด้วยกันครับ

การตลาด คือ ส่วนประกอบของ 4P โดย P ที่สำคัญที่สุดคือ สินค้า ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญด้านสินค้าและบริการเป็นลำดับแรก

PRODUCT PROCESS STEP

Prepare Process

นำพริกปาปริก้าสดมาคัดสิ่งแปลกปลอมและทำความสะอาด รวมทั้งแกะเม็ดพริกออก แล้วคัดเฉพาะเม็ดพริกที่ดีมีคุณภาพสำหรับการผลิต

Drying Process

นำพริกที่คัดแยกคุณภาพมาทำการอบลมร้อนเพื่อลดความชื้นโดยใช้เครื่องอบลมร้อนแบบ Rotary

Grinding Process

พริกปาปริก้าที่กรอบแห้ง นำไปบดทำความละเอียดด้วยเครื่องบด Pin Mill และ Hammer Mill เพื่อให้เกิดความละเอียดเนียนมากกว่า 80 เมช

Quality Control & Packing Process

พริกปาปริก้าที่บดเสร็จเรียนร้อยแล้วจะถูกสุ่มตรวจสอบความละเอียด เม็ดพริก ความสะอาดให้มี %ความผิดพลาดได้ 0.5% ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก แล้วทำการบรรจุถุงพลาสติก 2 ชั้นเพื่อรักษาคุณภาพให้ดีที่สุดและยาวนานที่สุด

สอบถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่