Soy Bean Main

THE CHALLENGES

งานผลิตถั่วเหลืองผงตามสั่งเป็นความต้องการของร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ต้องใช้ผงถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นงานแปรรูปถั่วเหลืองที่มีส่วนประกอบของไขมัน ดังนั้นกระบวนการบดต้องพิถีพิถันเพื่อไม่ให้ถั่วเหลืองจับเป็นก้อน แล้วก็ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน SPF จึงมั่นใจว่าถั่วเหลืองผงถึงมือลูกค้าที่เต็มไปด้วยคุณภาพ

PROJECT DETAILS

Categories:
Location: Bangkok
Completed: 2021
Value: 20,000 Baht

OUR MESSAGE

การเริ่มต้นอาจจะเป็นปัญหาที่ยุ่งยาก ผมเข้าใจดีครับ ดังนั้นให้ทางผมช่วยเริ่มต้นและแก้ปัญหาของคุณไปด้วยกันครับ

การตลาด คือ ส่วนประกอบของ 4P โดย P ที่สำคัญที่สุดคือ สินค้า ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญด้านสินค้าและบริการเป็นลำดับแรก

PRODUCT PROCESS STEP

Prepare Process

นำถั่วเหลืองสดมาคัดสิ่งแปลกปลอมและทำความสะอาด ก่อนทำการบด

Drying Process

นำถั่วเหลืองที่คัดแยกคุณภาพมาทำการอบลมร้อนเพื่อลดความชื้นโดยใช้เครื่องอบลมร้อนแบบ Rotary

Grinding Process

ถั่วเหลืองที่กรอบแห้ง สามารถนำไปบดทำความละเอียดด้วยเครื่องบด Pin Mill และ Hammer Mill เพื่อให้เกิดความละเอียดเนียนมากกว่า 80 เมช

Quality Control & Packing Process

ถั่วเหลืองผงที่บดเสร็จเรียนร้อยแล้วจะถูกสุ่มตรวจสอบความละเอียด ความสะอาดให้มี %ความผิดพลาดได้ 0.5% ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก แล้วทำการบรรจุถุงพลาสติก 2 ชั้นเพื่อรักษาคุณภาพให้ดีที่สุดและยาวนานที่สุด

สอบถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่