บริการบดละเอียด - GRINDING SERVICE

บริการบดหยาบ บดละเอียด สำหรับวัตถุดิบอาหาร ธัญพืช ผักและผลไม้ ทุกชนิดด้วยเครื่องบดหลากหลายประเภท เพื่อรองรับความเหมาะสมแต่ละวัตถุดิบ อาทิเช่น เครื่องบดแบบแท่ง (Pin Mill) , เครื่องบดแบบค้อนแทก (Hammer Mill) , เครื่องบดแบบลมกระแทก (Air Turbine Mill) พร้อมทั้งสามารถทำความละเอียดตามความต้องการต่างๆได้ (แต่ขึ้นกับสภาพทางกายภาพของวัตถุดิบ) จึงตอบรับมาตรฐานสากลของการผลิตได้

 

Grinding service for all kinds of food raw materials, grains, vegetables and fruits with various types of grinders. To accommodate the suitable raw materials such as pin mill, hammer mill, air turbine mill, as well as can be customized according to various requirements. (But depending on the physical condition of the raw materials), It can accept the international standard of production.

Service brochure

photo30

สามารถ Download Service Brochure เพื่อดูรายละเอียดต่างๆได้เพิ่มเติม

More Infomation

งานบริการบดหยาบและละเอียดสำหรับวัตถุดิบทุกชนิด ที่สามารทำความละเอียดได้ตั้งแต่  20-200 เมช ด้วยเครื่องบดที่หลากหลายประเภทจึงสามารถรองรับการผลิตได้ทุกหมวดอุตสาหกรรม

 • หมวดอาหาร เครื่องดื่ม
 • หมวดขนม น้ำตาล เบเกอรี่ ของกินเล่น
 • หมวดเครื่องเทศ ผงปรุงรส เครื่องปรุงรส
 • หมวดธัญพืช ซุปอาหาร ถั่ว ซีเรียล
 • หมวดผักและผลไม้
 • หมวดเคมีอาหาร
 • หมวดอื่นๆ

MACHINE INFOMATION

การเลือกใช้เครื่องบดประเภทต่างๆของโรงงานจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบและความละเอียดสุดท้ายที่ต้องการ เพราะการลดขนาดแต่ละครั้งจำเป็นต้องเลือกเครื่องบดที่เหมาะสม เพื่อให้คุณภาพของวัตถุดิบการบดได้คุณภาพที่ดีที่สุด ดังนั้นการที่โรงงานฯมีเครื่องบดหลากหลายประเภทจึงสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่เหมาะสมได้ 

 • Pin Mill
 • Hammer Mill
 • Disc Mill
 • Air Turbine Mill

GRINDING PHOTO

งานบดละเอียดวัตถุดิบ เป็นงานบดที่ต้องอาศัยทั้งเครื่องบดที่มีประสิทธิภาพและเทคนิคการเลือกเครื่องจักร การป้อนวัตถุดิบ การเลือกตะแกรงบด จึงไม่ใช่งานง่าย และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าได้เป็นอย่างดี

Why You Choose SPF Service?

ระบบผลิตมาตรฐานสากล

กระบวนการบดวัตถุดิบ เริ่มต้นจากการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบโดยตรวจสอบทางกายภาพ สิ่งแปลกปลอม ความชื้นและอื่นๆ เพื่อดูว่าสามารถพร้อมทำการบดหรือไม่ และใช้เครื่องบดประเภทใดที่เหมาะสม รวมทั้งเครื่องบดของโรงงานเป็นสแตนเลสเกรดอาหารและยา และรักษามาตรฐานไม่ว่าจะมีปริมาณการบดเพียง 1 กก หรือ 10 ตัน มาตรฐานของโรงงานก็เป็นแบบเดียวกัน

เครื่องบดหลากหลายชนิด

Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

รู้ลึกจากประสบการณ์

ผ่านงานบดวัตถุดิบต่างๆหลากหลายชนิด สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการบดว่าวัตถุดิบนี้สามารถบดได้หรือไม่ได้ และถ้าบดจะได้ความละเอียดขนาดเท่าไหร่ เพื่อลูกค้าสามารถคาดคะเนก่อนทำการบดจริงได้

ราคาจับต้องได้ ลูกค้าจับต้องได้

การบริการบดที่สามารถเริ่มได้จำนวนขั้นต่ำเพื่อทดลองการผลิต หรือทำสินค้าจำนวนน้อยเพื่อทดลองตลาด เพียง 10 กก สามารถเริ่มต้นทำได้แล้วในราคาตั้งแต่ 800 บาท ขึ้นไป (ราคาจะขึ้นกับวัตถุดิบ จำนวน และความละเอียดที่ต้องการ)

Looking for a quality service, We will support to you!!!