สินค้าจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีการตลาดที่ดีและเหมาะสมกับสินค้า และอยู่ถูกที่ ถูกเวลา และในยุคปัจจุบันการตลาดต้องทำทั้งออนไลน์และออฟไลน์

บริการด้านการตลาด - Marketing Service

บริการนำสินค้าเกี่ยวกับอาหารเข้า Modern Trade อาทิเช่น โลตัส บิ๊กซี เซเว่น แมคโคร ท็อปส์ และอื่นๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ทำให้ลูกค้าได้เห็นสินค้ามากขึ้น รวมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือของสินค้า ทำให้ผลกำไรเข้าสู่ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

การนำสินค้าเข้า Modern Trade จำเป็นต้องเตรียมตัวทั้งสินค้า ความรู้ ขั้นตอนและกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งทางโรงงานฯมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

 • ทำความเข้าใจการเริ่มต้นทำธุรกิจกับ Modern Trade
 • วางกลยุทธ์สินค้าและระบบ Modern Trade
 • ให้คำปรึกษาและ จัดทำข้อมูลสินค้าเพื่อนำเสนอ Buyer
 • ทำ Marketing Plan สำหรับ Modern Trade
 • ให้คำปรึกษาการวางจุดเด่นของสินค้าให้เหนือคู่แข่ง
 • ให้คำปรึกษาเทคนิคการบริหาร Trade Agreement
 • เข้าใจโครงสร้างราคาของสินค้าเมื่อเข้าไปใน Modern Trade
 • การทำ Account Plan เพื่อเติบโตยอดขาย
 • วางแผน Sale Plan เพื่อดำเนินการขาย

ซึ่งการบริการด้านการตลาดยังครอบคลุมไปยังส่วนต่างๆอีกหลากหลายช่องทาง อาทิ เช่น Facebook, Website, Social Network จึงมั่นใจได้้ว่าบริการด้านการตลาดจากทางเราจะให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการบริการอย่างแน่นอน

Service brochure

photo30

สามารถ Download Service Brochure เพื่อดูรายละเอียดต่างๆได้เพิ่มเติม

More Infomation

งานบริการทางด้านการตลาดของทางโรงงานจะเน้นทางด้านสินค้าเกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญอย่างสูง ดังนั้นก่อนที่จะนำสินค้าเข้า Modern Trade จะต้องเข้าใจสินค้า ผู้ประกอบการ ความพร้อมและเงินทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้เงินลงทุนมากที่สุด ซึ่งทางโรงงานมีทางเลือกหลากหลายช่องทางให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการต่างๆมากที่สุด

 • Modern Trade
 • ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก
 • ตัวแทนแต่ละช่องทาง
 • Facebook
 • Google
 • Social Network ต่างๆ
 • Direct Marketing

WHY YOU CHOOSE OUR MARKETING SERVICE?

มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาด

กระบวนการผสมของโรงงานได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร และใช้เครื่องที่เป็นสแตนเลสเกรดอาหาร รวมทั้งมีการตรวจสอบความสะอาดก่อนและหลังผลิต ตรงตามหลักมาตรฐานการผลิตสากล

สามารถเลือกช่องทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม

เครื่องผสมที่มีหลากหลายชนิดเพื่อรองรับงานผสมวัตถุดิบแต่ละประเภท ซึ่งจะมีการใช้วิธีผสมที่แตกต่างกัน เช่น บางชนิดเหมาะกับการกวน บางชนิดให้แรงโน้มถ่วง ซึ่งการมีเครื่องผสมที่หลากหลายสามารถตอบโจทย์วัตถุดิบได้กว้าง

งบประมาณไม่แพง ค่าบริการคุ้มค่า

ผ่านงานบริการทางด้านผสมจำนวนมาก ทำให้รู้ลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบ บางชนิดต้องห้ามโดนอากาศ และผ่านปัญหาจากงานผสมต่างๆในอดีต จึงเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริการจริงใจ ทำการค้าแบบตรงไปตรงมา

ทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกัน “ลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้” คือ นโยบายของทางโรงงานที่ยึดถือมาตลอดตั้งแต่ก่อตั้ง จึงพยายามคำนวนราคาให้เหมาะสมเพื่อธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ด้วยกัน

Marketing Infomation

การเลือกใช้เครื่องผสมวัตถุดิบให้เหมาะสมกับงานผสมนั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างแรกก็คือ ชนิดของวัตถุดิบต่างๆที่จะนำมาผสมว่ามีคุณสมบัติอย่างไร เพราะการเลือกเครื่องผสมที่ถูกต้องจะทำให้งานผสมมีคุณภาพที่ดีที่สุด ซึ่งเครื่องผสมของโรงงานมีความหลากหลายและมีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตอาหาร  

 • Cubic Mixer
 • Ribbon Mixer

Marketing Photo

Looking for a quality service, We will support to you!!!