บริการผสมวัตถุดิบต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าของสินค้าใหม่ โดยเครื่องผสมสแตนเลส ทันสมัย ในราคาคุ้มค่า

บริการผสม - Mixing Service

บริการผสมวัตถุดิบ สำหรับเครื่องดื่มประเภทกาแฟ 3 in 1 , ผงปรุงรส , แป้งอาหาร และอื่นๆตามสูตรตามความต้องการ โดยมีเครื่องผสมหลากหลายชนิดเพื่อรองรับงานบริการ อาทิเช่น เครื่องผสมแบบลูกเต๋า (Cubic Mixer), เครื่องผสมแบบใบกวน (Ribbon Mixer) เพื่อให้การผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้มากที่สุดตามมาตรฐานสากล

 

Mixing service For 3 in 1 coffee drinks, seasonings, starches, and more according to the recipe as needed There are various types of mixers to support services such as cubic mixers, ribbon mixers to achieve the most homogeneous mixing in accordance with international standards.

Service brochure

photo30

สามารถ Download Service Brochure เพื่อดูรายละเอียดต่างๆได้เพิ่มเติม

More Infomation

งานบริการผสมวัตถุดิบ สามารถผสมได้ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป โดยแจ้งสัดส่วนการผสมและมีระบบการตวงวัตถุิบด้วยระบบดิจิตอล ทำให้สัดส่วนการผสมมีความแม่นยำสูง และเครื่องผสมที่มีมาตรฐานสูงทำให้มั่นใจได้ว่าสัดส่วนการผสมเท่ากันอย่างแน่นอน

  • หมวดอาหาร เครื่องดื่ม
  • หมวดขนม น้ำตาล เบเกอรี่ ของกินเล่น
  • หมวดเครื่องเทศ ผงปรุงรส เครื่องปรุงรส
  • หมวดธัญพืช ซุปอาหาร ถั่ว ซีเรียล
  • หมวดผักและผลไม้
  • หมวดเคมีอาหาร
  • หมวดอื่นๆ

WHY YOU CHOOSE SPF SERVICE?

ระบบผลิตมาตรฐานสากล

กระบวนการผสมของโรงงานได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร และใช้เครื่องที่เป็นสแตนเลสเกรดอาหาร รวมทั้งมีการตรวจสอบความสะอาดก่อนและหลังผลิต ตรงตามหลักมาตรฐานการผลิตสากล

เครื่องผสมที่หลากหลาย

เครื่องผสมที่มีหลากหลายชนิดเพื่อรองรับงานผสมวัตถุดิบแต่ละประเภท ซึ่งจะมีการใช้วิธีผสมที่แตกต่างกัน เช่น บางชนิดเหมาะกับการกวน บางชนิดให้แรงโน้มถ่วง ซึ่งการมีเครื่องผสมที่หลากหลายสามารถตอบโจทย์วัตถุดิบได้กว้าง

เชียวชาญในงานผสม

ผ่านงานบริการทางด้านผสมจำนวนมาก ทำให้รู้ลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบ บางชนิดต้องห้ามโดนอากาศ และผ่านปัญหาจากงานผสมต่างๆในอดีต จึงเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ราคาเข้าถึงได้

ทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกัน “ลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้” คือ นโยบายของทางโรงงานที่ยึดถือมาตลอดตั้งแต่ก่อตั้ง จึงพยายามคำนวนราคาให้เหมาะสมเพื่อธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ด้วยกัน

Mixing Process Infomation

การเลือกใช้เครื่องผสมวัตถุดิบให้เหมาะสมกับงานผสมนั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างแรกก็คือ ชนิดของวัตถุดิบต่างๆที่จะนำมาผสมว่ามีคุณสมบัติอย่างไร เพราะการเลือกเครื่องผสมที่ถูกต้องจะทำให้งานผสมมีคุณภาพที่ดีที่สุด ซึ่งเครื่องผสมของโรงงานมีความหลากหลายและมีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตอาหาร  

  • Cubic Mixer
  • Ribbon Mixer

Mixing Photo

Looking for a quality constructor for your next project?