บริการร่อนคัดขนาด - Sift & Screening Service

บริการร่อนคัดขนาด สำหรับวัตถุดิบอาหาร ธัญพืช ผักและผลไม้ ทุกชนิดด้วยเครื่องร่อนแบบสั่น คุณภาพดี และเป็นสแตนเลสเกรดมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารที่สามารถร่อนคัดขนาดได้ตั้งแต่ 40-200 เมช ขึ้นกับชนิดวัตถุดิบ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้มีความเป็นมาตรฐาน และเกิดความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคได้

 

Sifting service For all kinds of food raw materials, grains, vegetables and fruits with the vibrating strainer, good quality and food grade stainless steel that can be sifted from 40-200 mesh depending on the type of raw material. In order to increase the value of the product to have a standard And build confidence with consumers

Service brochure

photo30

สามารถ Download Service Brochure เพื่อดูรายละเอียดต่างๆได้เพิ่มเติม

More Infomation

งานร่อนวัตถุดิบเป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและทำให้สินค้าตรงตามสเปคที่กำหนด เมื่อวัตถุดิบผ่านกระบวนการบดเรียบร้อยแล้ว วัตถุดิบจะมีความละเอียดที่หลากหลาย ซึ่งบางทีวัตถุดิบที่มีขนาดไม่ใช่สเปคเพียง 1-2% ก็สามารถทำให้สินค้าเสียหายได้ ดังนั้นการร่อนวัตถุดิบจึงเป็นการช่วยรับประกันคุณภาพของสินค้าในด้านความละเอียดได้

  • หมวดอาหาร เครื่องดื่ม
  • หมวดขนม น้ำตาล เบเกอรี่ ของกินเล่น
  • หมวดเครื่องเทศ ผงปรุงรส เครื่องปรุงรส
  • หมวดธัญพืช ซุปอาหาร ถั่ว ซีเรียล
  • หมวดผักและผลไม้
  • หมวดเคมีอาหาร
  • หมวดอื่นๆ

SIFTING PROCESS INFOMATION

ระบบเครื่องร่อนของทางโรงงานจะใช้รูปแบบสั่นซึ่งจะมีการสั่นแบบธรรมดาและแบบติดเครื่องมืออัลตราโซนิค ซึ่งการจะเลือกใช้เครื่องร่อนประเภทไหนขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบ และจากประสบการณ์การ่อนวัตถุดิบจำนวนมากจึงมั่นใจได้ว่างานร่อนวัตถุดิบของลูกค้า ทางโรงงานสามารถรองรับได้

  • Vibration Sifter
  • Vibration & Ultrasonic Sifter

SIFTER PHOTO

การทำให้สินค้ามีมาตรฐานให้สูงขึ้น เครื่องจักรที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทางโรงงานฯไม่หยุดนิ่งสำหรับการพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

WHY YOU CHOOSE SPF SERVICE?

ระบบผลิตมาตรฐานสากล

กระบวนการร่อนวัตถุดิบอาหารโดยใช้เครื่องจักรสแตนเลสเกรดอาหาร พร้อมทั้งทำใบตรวจสอบการผลิตเพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และระบบการผลิตที่ครบวงจรในที่เดียว

เครื่องร่อนที่หลากหลาย

เครื่องร่อนที่มีหลากหลายชนิดเพื่อการร่อนวัตถุดิบที่มีลักษณะทางกายภาพไม่เหมือนกัน ความละเอียดเริ่มต้นกับความละเอียดที่ต้องการที่แตกต่างกัน การเลือกเครื่องร่อนที่เหมาะสมจะช่วยลดต้นทุนเวลาและค่าใช้จ่ายได้

รู้ลึก รู้จริงในงานร่อน

ประสบการณ์การร่อนวัตถุดิบต่างๆจำนวนมากมาย จึงสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการเลือกเครื่องร่อนที่เหมาะสมกับงบประมาณเพื่อเพิ่มมาตรฐานสินค้าของลูกค้า

ราคาไม่แพง เข้าถึงได้

ค่าบริการเริ่มต้นที่ราคาไม่แพงและสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเริ่มต้นที่ 10 กก แรก เพียง 800 บาทเท่านั้น การร่อนด้วยแรงงานเพียง 10 กก ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง ซึ่งคุ้มค่ามาก ยิ่งมีจำนวนเยอะ ราคาค่าบริการยิ่งถูกลง (ขึ้นอยู่กับชนิดวัตถุดิบ)

Looking for a quality service, We will support to you!!!