การทำวัตถุดิบให้แห้ง  เป็นกระบวนการที่สำคัญมากในการแปรรูปขั้นพื้นฐาน จำเป็นต้องเลือกวิธีการที่ทำให้คุณภาพครบ ภายใต้ราคาที่เหมาะสม

บริการอบแห้ง - Drying Service

บริการอบแห้ง สำหรับวัตถุดิบอาหาร ธัญพืช ผักและผลไม้ ทุกชนิดด้วยเครื่องอบหลากหลายประเภท เพื่อรองรับความเหมาะสมแต่ละวัตถุดิบ อาทิเช่น เครื่องอบลมร้อน (Hot Air) , เครื่องอบลมเย็น (Cooled Air) , เครื่องอบฟรีซดายน์ (Freeze Dry) พร้อมทั้งสามารถตั้งอุณหภูมิและระยะเวลาการอบได้ จึงทำให้บริการอบแห้งของโรงงานฯได้มาตรฐานระดับสากล

 

Drying service for all kinds of food ingredients, grains, vegetables and fruits with various types of dryers. To accommodate each material’s suitability, such as hot air dryers, cooled air dryers, freeze dry dryers, as well as the ability to set the temperature and drying time. Thus making the factory’s drying services meet international standards

Service brochure

photo30

สามารถ Download Service Brochure เพื่อดูรายละเอียดต่างๆได้เพิ่มเติม

More Infomation

งานบริการอบวัตถุดิบแห้ง สามารถควบคุมความชื้นได้ตั้งแต่ 0-3% และครอบคลุมวัตถุดิบอาหารทุกประเภท จากประสบการณ์การผลิตที่ผ่านมาจากทางโรงงานฯจึงมั่นใจว่าสามารถรองรับได้ทุกหมวดอุตสาหกรรม

 • หมวดอาหาร เครื่องดื่ม
 • หมวดขนม น้ำตาล เบเกอรี่ ของกินเล่น
 • หมวดเครื่องเทศ ผงปรุงรส เครื่องปรุงรส
 • หมวดธัญพืช ซุปอาหาร ถั่ว ซีเรียล
 • หมวดผักและผลไม้
 • หมวดเคมีอาหาร
 • หมวดอื่นๆ

Drying Process Infomation

การเลือกใช้เครื่องอบประเภทต่างๆของโรงงานจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่ทำการอบแห้ง เพราะคุณสมบัติทางกายภาพ กลิ่น สี รสชาติ และสารอาหาร จะไม่เหมือนกัน ซึ่งทางโรงงานฯมีเครื่องอบหลากหลายชนิดสำหรับการให้บริการดังนี้

 • Hot Air Tray Dryer
 • Cooled Air Tray Dryer
 • Rotary Dryer
 • Freeze Dryer

DRYER MACHINE

Why You Choose SPF Service?

ระบบผลิตมาตรฐานสากล

กระบวนการอบแห้งของโรงงานได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร และใช้เครื่องที่เป็นสแตนเลสเกรดมาตรฐานสำหรับอาหาร รวมทั้งมีการผลิตที่ไม่ขั้นต่ำที่รองรับลูกค้าทุกกลุ่ม

ความหลากหลายของเครื่องอบ

เครื่องอบที่มีหลากหลายชนิดเพื่อรองรับงานอบวัตถุดิบประเภทต่างๆที่ไม่เหมือนกัน การมีเครื่องอบที่เหมาะสมกับวัตถุดิบจะทำให้สินค้ามีคุณภาพดีที่สุด

รู้จริงจากประสบการณ์

ประสบการณ์การอบวัตถุดิบต่างๆจำนวนมากมาย จึงสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการเลือกเครื่องอบที่เหมาะสมกับงบของลูกค้าได้

ราคาจับต้องได้ เข้าถึงทุกกลุ่ม

ค่าบริการเริ่มต้นที่ราคาไม่แพงและสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเริ่มต้นที่ 10 กก แรก เพียง 600 บาทเท่านั้น ซึ่งถ้าเทียบกับต้องหารแรงงานคน การล้างเครื่องจักร ค่าเสื่อมของเครื่องจักร ค่าไฟฟ้า ซึ่งถือว่าราคาคุ้มค่ามาก

Looking for a quality service, We will support to you!!!